Slide Background
Witaj na stronie
Centrum oznakowania.
Ponad 20 lat doświadczenia.

Oznakowanie dróg - Gdańsk

znaki drogowe

Oznakowanie dróg (lub oznakowanie liniowe) to nakładanie farb lub materiałów na nawiercanie dróg, chodniki, beton lub asfalt w celu przekazywania informacji kierowcom i pieszym. Oznakowanie drogowe może być stosowane na różnych nawierzchniach dróg i autostrad, chodników, lotnisk, parkingów, torów wyścigowych, boisk sportowych i kompleksów rekreacyjnych. W zależności od kraju, regionu i celu oznakowanie dróg wykorzystuje standardowy system linii, kolorów i znaków do przekazywania wskazówek, pasów ruchu, różnych stref, ograniczeń prędkości, parkowania, zatrzymywania się i ogólnego bezpieczeństwa samych pojazdów pojazdów jak i pieszych. 

 

Oznakowanie dróg jest realizowane przy użyciu maszyn do znakowania lub ręcznie przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów przy użyciu niemechanicznego sprzętu do realizowania tego typu zadań. W przypadku symboli dla dokładności stosuje się specjalne szablony. 

 

Nasza firma z Gdańska, dostarcza specjalistyczne i profesjonalne rozwiązania, na które przypadają wysokiej jakości znaki drogowe wspierające organizację ruchu, zarówno stałą jak i tymczasową. 

Pionowe i poziome znaki drogowe

Na bezpieczeństwo ruchu drogowego, składa się wiele czynników, ale najbardziej istotnym elementem jest właściwe oznakowanie dróg, które pomaga kontrolować ruch za pomocą farby i innych materiałów na nawierzchni jezdni. Ogólne wymagania i normy przypadające na oznakowanie dróg ograniczają się do widoczności dziennej, nocnej, odległości, jakości i użyteczności. Znaczenie oznaczeń drogowych jest istotne z punktu widzenia kierowania pojazdami i pomocy uczestnikom ruchu w zakresie możliwych kierunków poruszania się. 


Oznakowanie dróg dzieli się ogólnie na pionowe i poziome, dzieli się również na tymczasowe i stałe – wszystko w zależności od konieczności organizacji ruchu. 


Poziome oznakowanie dróg to oznaczenia w postaci podłużnych linii, strzałek, piktogram, różnych napisów i innych rzeczy Tego typu oznakowanie drogowe jest nakładane bezpośrednio na drogę. Poziome oznakowanie dróg jest nieodłącznym elementem realizacji ruchu drogowego, ponieważ jego obecność powoduje znaczne zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. 


Oznakowanie powierzchni w postaci pasów ruchu daje poczucie bezpieczeństwa kierowców i pasażerom, co w przypadku ich braku lub mniejszej widoczności z pewnych powodów (światło, jakość, widoczność) zwiększa niepewność poruszania się i tym samym stwarza możliwość spowodowania wypadku. 


Oznakowanie drogowe niezależnie, czy pionowe, czy poziome zapewnia wytyczenie kierunku i pomaga kierowcom w utrzymaniu pojazdu na pasie, a pieszym zachowanie czujności w strefach do tego przeznaczonych.

 

Nasza firma z Gdańska dostarcza profesjonalne znaki drogowe i inne rozwiązania zapewniające zabezpieczenie chodników, budowy dróg i mostów, imprez masowych oraz wspierające tymczasową organizację ruchu. 

Oznakowanie

Centrum Oznakowania Fabian Nowak
ul. Szarych Szeregów 2/22
85-829 Bydgoszcz

tel. 794-082-020

e-mail: centrum.oznakowania@gmail.com

NIP 9532777366
REGON: 386466736